Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ขอเชิญประชาชนชาวตำบล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผู้ชื่อมาขอรับการต่างๆ จาก อบต.เพ็ญ) เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  โดยทำการตอบแบบวัดความรู้การรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
 
ได้ที่ลิงค์คลิก https://itas.nacc.go.th/go/eit/w83arv
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประประจำ... (10 มิ.ย. 2562)  
การรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (23 พ.ค. 2562)  
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์ก... (21 พ.ค. 2562)  
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี... (05 เม.ย. 2562)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน... (25 มี.ค. 2562)
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงา... (07 มี.ค. 2562)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพน... (07 มี.ค. 2562)
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 ณ... (08 ม.ค. 2562)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ (23 พ.ย. 2561)
แผนป้องกันการปรามปรามการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) (23 พ.ย. 2561)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน (23 พ.ย. 2561)
ประกาศมาตรฐานการปฏิบัติงาน (21 พ.ย. 2561)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2562) ประจำปีงบ... (21 พ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ... (21 พ.ย. 2561)
เชิญชวน ชาวตำบลเพ็ญ ข้าวใหม่ หมู่ที่2 เข้าร่วมโคการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง... (15 พ.ย. 2561)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 (09 พ.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปี 2561 (04 ต.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง ให้ใช้แผนกำดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (18 ก.ย. 2561)
ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (13 ก.ย. 2561)
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนฯ ครั้... (12 ก.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเ... (06 มิ.ย. 2562)  

เปิดงานการแข่งขันกีฬาอบต.... (26 ม.ค. 2562)  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศู... (18 ม.ค. 2562)  

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำป... (14 ม.ค. 2562)

วันนี้เวลา09.00 น. นายเกร... (27 ธ.ค. 2561)

อบต.เพ็ญ ร่วมกับ ฝ่ายปกคร... (16 พ.ย. 2561)

นายเกียงศักดิ์ หอนงาม น... (15 พ.ย. 2561)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ... (14 พ.ย. 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ... (07 ธ.ค. 2560)

คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,ผ... (06 ต.ค. 2560)

ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล... (13 ก.ย. 2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ... (11 เม.ย. 2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ... (17 ก.พ. 2560)

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนป... (30 ม.ค. 2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ... (28 ก.ย. 2559)

องค์การบรหารส่วนตำบลเพ็ญ ... (28 ก.ย. 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ... (28 ก.ย. 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ... (28 ก.ย. 2559)

โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพร... (30 ส.ค. 2559)

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เ... (30 ส.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 52 เมตร บ้านโพนงา... (30 พ.ย. 2561)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (30 พ.ย. 2561)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์กา... (19 ต.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ... (18 ต.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2562 (10 ต.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลา... (17 ก.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลา... (27 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลา... (19 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลา... (25 ม.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลา... (16 ม.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลา... (05 ม.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลา... (25 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลา... (12 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลา... (12 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลา... (12 ธ.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราเคฟซีล โดยวิธี Pavement i... (28 พ.ย. 2560)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราเคพซีล โยวิธี Pavement i... (28 พ.ย. 2560)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลเพ็ญ อำเ... (28 พ.ย. 2560)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านนาส่อน หมู่ที่ 3 ตำบลเพ็ญ... (27 พ.ย. 2560)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ ... (24 พ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น (15 มิ.ย. 2560)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลที่ว่าง เรียน น... (15 มิ.ย. 2560)  
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (09 ก.ค. 2557)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยว... (13 มี.ค. 2557)
ประกาศคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำ... (24 ก.พ. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนั... (07 ม.ค. 2557)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
หมู่ที่ 17 บ้านโนนยางพัฒนา ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-8015  โทรสาร : 0-4227-8015  อีเมล์ : admin@phen-sao.go.th


www.phen-sao.go.th