Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 
 
  
    ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น และขอความร่วมมือ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็น ในการยกร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และ การติดตั้งบ่อดักไขมันภายในอาคาร ระหว่างวันที่ 12 - 26 พฤศจิกายน 2562  ตามลิงค์นี้ คลิ๊กที่นี่ 
 
  

 ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ภายนอก (EIT) และตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIt) ด้วยตนเอง เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 กรกฎาคม 2563
จึงประชาสัมพันธ์ให้ท่านดำเนินการตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/w83arvองทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/w83arv

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563... (13 ม.ค. 2564)  
ผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบปร... (07 ม.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทเข้ารับการสรรหาและการเลือก... (28 ธ.ค. 2563)  
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงา... (08 ธ.ค. 2563)
ให้ใช้แผนการดำการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (04 พ.ย. 2563)
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (02 พ.ย. 2563)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ (20 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ระเบียบการประกวดกระทง ประเภท สวยงาม ประจำปี พ.ศ ... (14 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ระเบียบการประกวดนางนพมาศ ประจำปี พ.ศ 2563 (14 ต.ค. 2563)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (24 ก.ย. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น ตามโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่... (23 ก.ย. 2563)
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (30 ส.ค. 2563)
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒ (26 ส.ค. 2563)
รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (18 ส.ค. 2563)
การรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง (23 ก.ค. 2563)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕... (20 ก.ค. 2563)
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ตำแหน่งพ... (29 มิ.ย. 2563)
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิ... (12 มิ.ย. 2563)
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิ... (12 มิ.ย. 2563)
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอ... (12 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

สืบสานงานประเพณีลอยกระทง ... (05 พ.ย. 2563)  

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563... (23 ก.ค. 2563)  

อบต.เพ็ญ ออกพื้นที่ร่วมกั... (23 ก.ค. 2563)  

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและคว... (20 ก.ค. 2563)

วัน15 ก.ค.63 อบต.เพ็ญ นำโ... (16 ก.ค. 2563)

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน ... (30 มิ.ย. 2563)

นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม นา... (22 มิ.ย. 2563)

วันอังคารที่ 7 เมษายน 256... (07 เม.ย. 2563)

กิจกรรม Udon Go Clean ทำค... (03 เม.ย. 2563)

วันที่ 12 มีนาคม 2563 องค... (13 มี.ค. 2563)

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการกา... (05 ก.พ. 2563)

เปิดงานการแข่งขันกีฬาอบต.... (20 ม.ค. 2563)

เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามั... (17 ม.ค. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ... (17 ม.ค. 2563)

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม... (17 ม.ค. 2563)

กิจกรรมจิตอาสา ตำบลเพ็ญ อ... (26 ก.ค. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเ... (06 มิ.ย. 2562)

เปิดงานการแข่งขันกีฬาอบต.... (26 ม.ค. 2562)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศู... (18 ม.ค. 2562)

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำป... (14 ม.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (22 ม.ค. 2564)  
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๓ (11 ม.ค. 2564)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (11 ม.ค. 2564)  
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วยคอม (ตอนบน)บ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 ด้วยวิ... (26 พ.ย. 2563)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ(แบบอัดท้าย) ขนาด6 ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ... (13 พ.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านศรีสุวรรณ-บ้านโพนสวรรค์ รหัสทางหล... (13 พ.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโนนยางพัฒนา-บ้านหนองลุมพุก รหัสทา... (13 พ.ย. 2563)
ร่าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโนนยางพัฒนา-บ้านหนองลุมพุก หมู่ 17 ด... (06 พ.ย. 2563)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ (06 พ.ย. 2563)
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมถนนลาดยาง สายบ้านศรีสุวรรณ-บ้านใหม่ รหัสทา... (06 พ.ย. 2563)
ร่าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านศรีสุวรรณ-บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ด... (04 พ.ย. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (08 ต.ค. 2563)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ (08 ต.ค. 2563)
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (29 ก.ย. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (22 ก.ย. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (22 ก.ย. 2563)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (10 ก.ย. 2563)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ (07 ส.ค. 2563)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ (07 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีง... (20 ม.ค. 2563)  
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี... (27 พ.ย. 2562)  
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงา... (28 ต.ค. 2562)  
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์ก... (08 ส.ค. 2562)
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น (15 มิ.ย. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลที่ว่าง เรียน น... (15 มิ.ย. 2560)
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (09 ก.ค. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยว... (13 มี.ค. 2557)
ประกาศคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำ... (24 ก.พ. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนั... (07 ม.ค. 2557)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
วัดนิมิตโพธิญาณ (14 ก.ค. 2563)  
Responsive imageResponsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
หมู่ที่ 17 บ้านโนนยางพัฒนา ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-8015  โทรสาร : 0-4227-8015  อีเมล์ : admin@phen-sao.go.th


www.phen-sao.go.th