Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ต.ค. 2563 อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔-๒๕๖๖
14 ต.ค. 2563 อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ระเบียบการประกวดนางนพมาศ ประจำปี พ.ศ 2563
14 ต.ค. 2563 อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ระเบียบการประกวดกระทง ประเภท สวยงาม ประจำปี พ.ศ 2563
24 ก.ย. 2563 อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
23 ก.ย. 2563 อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น ตามโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานราชการและให้บริการประชาชนดรเด่น ประจำปี ๒๕๖๓
30 ส.ค. 2563 อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
26 ส.ค. 2563 อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒
18 ส.ค. 2563 อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
23 ก.ค. 2563 อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ การรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง
20 ก.ค. 2563 อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
หมู่ที่ 17 บ้านโนนยางพัฒนา ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-8015  โทรสาร : 0-4227-8015  อีเมล์ : admin@phen-sao.go.th


www.phen-sao.go.th