Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 ม.ค. 2562 อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
23 พ.ย. 2561 อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน
23 พ.ย. 2561 อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ แผนป้องกันการปรามปรามการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)
23 พ.ย. 2561 อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
21 พ.ย. 2561 อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21 พ.ย. 2561 อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561
21 พ.ย. 2561 อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ ประกาศมาตรฐานการปฏิบัติงาน
15 พ.ย. 2561 อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ เชิญชวน ชาวตำบลเพ็ญ ข้าวใหม่ หมู่ที่2 เข้าร่วมโคการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2561
09 พ.ย. 2561 อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
04 ต.ค. 2561 อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
หมู่ที่ 17 บ้านโนนยางพัฒนา ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-8015  โทรสาร : 0-4227-8015  อีเมล์ : admin@phen-sao.go.th


www.phen-sao.go.th