Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 พ.ย. 2561
ถึง
30 พ.ย. 2561
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
30 พ.ย. 2561
ถึง
30 พ.ย. 2561
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 52 เมตร บ้านโพนงาม หมู่ที่ 5 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ต.ค. 2561
ถึง
19 ต.ค. 2561
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ อ.เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
18 ต.ค. 2561
ถึง
18 ต.ค. 2561
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
10 ต.ค. 2561
ถึง
10 ต.ค. 2561
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2562
17 ก.ค. 2561
ถึง
17 ก.ค. 2561
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
27 มี.ค. 2561
ถึง
27 มี.ค. 2561
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
19 มี.ค. 2561
ถึง
19 มี.ค. 2561
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
25 ม.ค. 2561
ถึง
25 ม.ค. 2561
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
16 ม.ค. 2561
ถึง
16 ม.ค. 2561
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
หมู่ที่ 17 บ้านโนนยางพัฒนา ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-8015  โทรสาร : 0-4227-8015  อีเมล์ : admin@phen-sao.go.th


www.phen-sao.go.th