Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น อบต.เพ็ญ
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 มี.ค. 2564
ถึง
10 มี.ค. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
09 ก.พ. 2564
ถึง
09 ก.พ. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม2564
01 ก.พ. 2564
ถึง
01 ก.พ. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านศรีสุววรณ-บ้านใหม่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.141-16 บ้านศรีสุวรรณ หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ม.ค. 2564
ถึง
22 ม.ค. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
11 ม.ค. 2564
ถึง
11 ม.ค. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๓ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๓)
11 ม.ค. 2564
ถึง
11 ม.ค. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๓
18 ธ.ค. 2563
ถึง
18 ธ.ค. 2563
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
26 พ.ย. 2563
ถึง
26 พ.ย. 2563
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วยคอม (ตอนบน)บ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 พ.ย. 2563
ถึง
13 พ.ย. 2563
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโนนยางพัฒนา-บ้านหนองลุมพุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.141-07 บ้านโนนยางพัฒนา หมู่ที่17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 พ.ย. 2563
ถึง
13 พ.ย. 2563
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านศรีสุวรรณ-บ้านโพนสวรรค์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.141-03 บ้านศรีสุวรรณ หมู่ที่10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
หมู่ที่ 17 บ้านโนนยางพัฒนา ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-8015  โทรสาร : 0-4227-8015  อีเมล์ : admin@phen-sao.go.th


www.phen-sao.go.th