Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

20 ม.ค. 2563
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ เปิดงานการแข่งขันกีฬาอบต.เพ็ญเกมส์ ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 18 19 25 26 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ปีงบประมาณ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

17 ม.ค. 2563
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ได้จัดโครงการ Udon Go Clean ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ถนนสายหลัก เพ็ญ - สุมเส้า อำเภอเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

17 ม.ค. 2563
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตตำบลเพ็ญ ร่วมงานพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันที่ 10 มกราคม 2663

17 ม.ค. 2563
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

26 ก.ค. 2562
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ กิจกรรมจิตอาสา ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เราทำความดีด้วยหัวใจ "วันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10" ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

06 มิ.ย. 2562
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการจัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

26 ม.ค. 2562
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ เปิดงานการแข่งขันกีฬาอบต.เพ็ญเกมส์ ครั้งที่ 21 ปี 2562 ระหว่างวันที่ 26,27 มกราคม และวันที่ 2,3,9 กุมภาพันธ์ 2562

18 ม.ค. 2562
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้านเพื่ออำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

14 ม.ค. 2562
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

27 ธ.ค. 2561
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ วันนี้เวลา09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครปัองกันภัยฝายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ประชุมซักซ้อมชี้แจงเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
หมู่ที่ 17 บ้านโนนยางพัฒนา ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-8015  โทรสาร : 0-4227-8015  อีเมล์ : admin@phen-sao.go.th


www.phen-sao.go.th