Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น อบต.เพ็ญ
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

05 เม.ย. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ โดยนายเกรียงศักดิ์ หอนงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญเป็นประธานประชุมร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ส.อบต. เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนในตำบลเพ็ญ

01 เม.ย. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563

01 เม.ย. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ วันที่24 มีนาคม 2564 นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ณ วัดม่วงชุม

01 เม.ย. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม นายก อบต. เพ็ญ ได้มอบเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์กองทุนธนาคารขยะตำบลเพ็ญ ให้แก่นายสงกรานต์ ผาจวง หมู่ 16 จำนวน 6,800 บาท

30 มี.ค. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม นายก อบต. เพ็ญ ได้มอบหมายให้ นายนนท์ เพ็งศรี รองนายก อบต.เพ็ญ เป็นตัวแทนมอบเงินค่าฌาปนกิจ กองทุนธนาคารขยะ ให้แก่นายอุทิศ สาลางโคตร หมู่ 2 จำนวน 6,660 บาท ซึ่งมีสมาชิกที่คุ้มครองจำนวน 333 ครัวเรียน

30 มี.ค. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ วันที่ 29 เดือนมีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญนายเกรียงศักดิ์​ หอนงาม ออกสำรวจความเสียหาย หลังเกิดเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564

22 มี.ค. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ วันที่ 22 มีนาคม 2564 กองการศึกษา ฯ ดำเนินการจัดโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ หอประชุม เพ็ญเทวีองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

18 มี.ค. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ วันที่ 17 มีนาคม 2564 ได้รับมอบหมายจาก นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ได้ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด 19 ร่วมกับ รพ. เพ็ญ และ สภ. เพ็ญ ลงสุ่มตรวจโควิด 19 ที่ตลาดนัดบ้านวังบัวเหลือง หมู่13

18 มี.ค. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ วันที่ 17 มีนาคม 2564 บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด(สาขาคูโบต้าบ้านดุง)ได้มีการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเพ็ญ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว ในโครงการ BOI จากศูนย์คูโบต้า

11 มี.ค. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
หมู่ที่ 17 บ้านโนนยางพัฒนา ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-8015  โทรสาร : 0-4227-8015  อีเมล์ : admin@phen-sao.go.th


www.phen-sao.go.th