Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

26 ก.ค. 2562
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ กิจกรรมจิตอาสา ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เราทำความดีด้วยหัวใจ "วันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10" ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

06 มิ.ย. 2562
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการจัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

26 ม.ค. 2562
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ เปิดงานการแข่งขันกีฬาอบต.เพ็ญเกมส์ ครั้งที่ 21 ปี 2562 ระหว่างวันที่ 26,27 มกราคม และวันที่ 2,3,9 กุมภาพันธ์ 2562

18 ม.ค. 2562
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้านเพื่ออำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

14 ม.ค. 2562
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

27 ธ.ค. 2561
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ วันนี้เวลา09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครปัองกันภัยฝายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ประชุมซักซ้อมชี้แจงเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

16 พ.ย. 2561
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ อบต.เพ็ญ ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ โรงพยาบาล ดำเนินโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ต่างๆ

15 พ.ย. 2561
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ นายเกียงศักดิ์ หอนงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เปิดโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

14 พ.ย. 2561
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ นำทีมโดยท่านนายกเกรียงศักดิ์ หอนงาม ดำเนินการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

07 ธ.ค. 2560
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ จัดนิทรรศการ "ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในชุมชน"ในงานประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธาน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
หมู่ที่ 17 บ้านโนนยางพัฒนา ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-8015  โทรสาร : 0-4227-8015  อีเมล์ : admin@phen-sao.go.th


www.phen-sao.go.th