Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

05 พ.ย. 2563
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ สืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2563

23 ก.ค. 2563
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ อบต.เพ็ญ ออกพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนธนาคารขยะประจำหมู่บ้านออกรับซื้อและคัดแยกขยะจากสมาชิกกองทุนธนาคารขยะ ม.8,ม.13 และ ม.17

23 ก.ค. 2563
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อโดยใช้ยางมะตอย เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มา หรือขนย้ายพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

20 ก.ค. 2563
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

16 ก.ค. 2563
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ วัน15 ก.ค.63 อบต.เพ็ญ นำโดยท่านนายกเกรียงศักดิ์ หอนงาม ฝ่ายบริหาร พนักงานตลอดจนผู้ใหญ่บ้านส.อบต.และชาวบ้านร่วมกันซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อสายบ้านใหม่-ศรีสุวรรณ ระยะทาง1 ก.ม.

30 มิ.ย. 2563
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ได้ดำเนินการส่งมอบอ่างล้างมือแบบมือไม่ใช้มือสัมผัส พร้อมที่เหยียบสบู่เหลวแบบไม่ใช้มือสัมผัส ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

22 มิ.ย. 2563
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ร่วมกับพนักงานอบต.เพ็ญ ผู้นำหมู่บ้าน และ อสม. ออกพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

07 เม.ย. 2563
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 จัดกิจกรรม Udon Go Clean ทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโคโรนา covid-19 ตามครัวเรือนที่ลงทะเบียนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจาก กทม. ปริมณฑล และต่างประเทศฯ ในหมู่ม.5,4,12 และ ม.17

03 เม.ย. 2563
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ กิจกรรม Udon Go Clean ทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโคโรนา covid-19 ณ ศาลาวัด ศาลาพักญาติ เมรุ ศาลาประชาคม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ศาลาผู้โดยสาร ร้านค้าประชารัฐหมู่2,10 และ ม.16 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

13 มี.ค. 2563
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ วันที่ 12 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ. ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ โดยมี ดร ณฐพล วิถี นายอำเภอเพ็

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
หมู่ที่ 17 บ้านโนนยางพัฒนา ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-8015  โทรสาร : 0-4227-8015  อีเมล์ : admin@phen-sao.go.th


www.phen-sao.go.th