Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ได้จัดโครงการ Udon Go Clean ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ถนนสายหลัก เพ็ญ - สุมเส้า อำเภอเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
Responsive image
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ได้จัดโครงการ Udon Go Clean ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ถนนสายหลัก เพ็ญ - สุมเส้า อำเภอเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดย นายณฐพล วีถี นายอำเภอเพ็ญ เปิดกิจกรรม kick off ถนนสวย เมืองสะอาดใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมีผู้เข้าร่วมโครงการ ท้องถิ่นอำเภอเพ็ญ สาธารสุขอำเภอ นายก อบต.เพ็ญ นายก อบต.บ้านเหล่า รองนายก อบต.โคกกลาง หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร อบต.เพ็ญ พนักงานส่วนตำบลเพ็ญ พนักงานจ้าง สมาชิก ส.อบต ผู้นำชุมชน จิตอาสา และประชาชนทั่วไป
 
   
 
 
         
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2563