Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ได้ดำเนินการส่งมอบอ่างล้างมือแบบมือไม่ใช้มือสัมผัส พร้อมที่เหยียบสบู่เหลวแบบไม่ใช้มือสัมผัส ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Responsive image
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ได้ดำเนินการส่งมอบอ่างล้างมือแบบมือไม่ใช้มือสัมผัส พร้อมที่เหยียบสบู่เหลวแบบไม่ใช้มือสัมผัส ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดแห่งล่ะ 2 ชุด และในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ แห่งล่ะ 3 ชุด เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื่อไวรัสโคโรนา (covid 19) ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
         
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2563