Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563
Responsive image
วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอ ศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ กำนันตำบลเพ็ญ ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน จิตอาสา อสม. และประชาชน จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563  โดยดำเนินการล้างท่อระบายน้ำ คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง พ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายตัวเต็มวัย ตัดหญ้า ถางป่า ทำความสะอาดถนนบริเวณรอบหมู่บ้าน บ้านโพนทันหมู่ที่ 6 และบ้านนาส่อน หมู่ที่ 3 เพื่อป้องกันและระวังการแพร่เชื่อระบาดของโรคไข้เลือดออก
         
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2563