Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นายบัญญัติ จันทะศรี
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางเศาวรินทร์ ยางคำ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุวรรณ เป็นผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Responsive image
นางสาวเสาวลี โคตรโมลี
ผช.นักวิชการศึกษา
Responsive image
นายกฤษฎา คำเทพ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
Responsive image
นางเสาวคนธ์ อุตตมะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางเพ็ญศรี รักญาติ
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางประภัสสร อุดมไพร
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
น.ส.รัศมี ทิพย์สินธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางนิภาภรณ์ ดาทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางซ่อนกลิ่น เรณะสุระ
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสมใจ ชาปัชชา
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวลภพรรณ น้อยมะลิวัลย์
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสมปอง โสภาจร
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางจิดาภา จรโคกกรวด
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
Responsive image
นางระเอ็ด หอนงาม
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางนุชธนา บาทชารี
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
Responsive image
นางชุรีพร ไขศรี
ผู้ดูแลเด็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
หมู่ที่ 17 บ้านโนนยางพัฒนา ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-8015  โทรสาร : 0-4227-8015  อีเมล์ : admin@phen-sao.go.th


www.phen-sao.go.th